Att hantera besvärliga människor

Besvärliga människors beteende bör vi acceptera

Alla har vi har alla olika minnesbilder och upplevelser av besvärliga människor, beroende på vad vi har upplevt i livet och våra erfarenheter. Adrenalinet, stressfaktorer, karaktärsdrag, ambitionsnivå, kravnivåer, psykosociala arbetsmiljön med mera påverkar naturligtvis oss, därigenom vårt eget och andras beteende. Att förbereda sig på hur man reagerar i olika situationer och lära sig varför man reagerar som man gör, underlättar mötet med besvärliga människor i besvärliga situationer.

Man skall ha i åtanke att med människor förhåller det sig som bekant annorlunda jämfört med husdjurs besvärliga beteende. Speciellt då människor som inte mår särskilt bra, vare sig i själen eller i kroppen, eller rentav i både själ och kropp. Dessa besvärliga människor kan vara förfärligt envisa, gnälliga, argsinta och rentav vara omöjliga att vara till lags.

Till exempel som med fallet med min väninna, som ligger på sjukhus och som har bett sin doktor att köpa en viss sorts hårband åt henne, men blir då störtförbannad när det har fel färgnyans. Hennes vrede kunde mäta sig med Strindbergs, vars vrede ansågs vara den största i landet. Man undrar vad denna ”personlighetsförändring” hos normalt vänliga och väluppfostrade personer kan bero på?
 Självklart har det att göra med ångest, inte nödvändigtvis ångest inför själva döden, men väl inför döendet.

Mycket ofta förekommer att vanligen mycket starka människor kan slå vilt omkring sig när de fångas i hjälplöshetens spindelnät och blir beroende av andras hjälp och goda vilja. Den påtvingade passiviteten tillåter en invasion av både berättigade och oberättigade skuldkänslor. Det blir man heller inte snällare av. Men ändå – tänk om vi kunde behandla människors beteende, besvärliga människor, som vi behandlar värdefulla husdjur.

I övrigt kan vi se och reflektera över hur ledningen för de svenska universiteten så framgångsrikt har lobbat för att få större frihet att ge tjänster och utbildningsplatser till vem man vill, precis som inom näringslivet. Motiveringen är att man behöver skydda sig mot vad man kallar ”besvärliga människor” och deras beteende. Besvärliga människor är sådana som har större behov än andra att säga vad de tycker.

Man kan säga att driften att säga ifrån är för en besvärlig människa större än omsorgen om den egna välgången. Detta framstår som högst obegripligt och enormt obehagligt för oss välanpassade människor. Men besvärliga människor är ändå viktiga och värdefulla i samhället. Genom att de säger obehagliga sanningar motverkar de resursslöseri och stagnation. Genom att ständigt argumentera tvingar de fram värdefull stringens i samhällsdebatten.

Besvärliga människor är utrotningshotade i Sverige i dag och måste fridlysas. Var därför vaksam! Och inte minst är det bråttom att fokusera och ingripa mot dem som strävar efter att fylla universiteten och högskolor med endast behagliga människor. När de besvärliga människorna har rensas bort från den akademiska världen försvinner nämligen även kreativiteten, intelligensen och produktiviteten. Annars återstår endast flumpratet.

Besvärliga människor - beteenden
Besvärliga människor