Chefsutbildning i argumentationsteknik

Chefsutbildning nu
Chefsutbildning

Nya chefer behöver chefsutbildning i argumentationsteknik

Det finns ett oräkneligt antal situationer i vardagen där man behöver argumentera för sin ståndpunkt – både i arbetslivet och privat. Som småbarns- eller tonårsförälder gör man det dagligen, oavsett om det sker medvetet eller halvt omedvetet, och i arbetslivet kan det handla om både små vardagliga saker och viktiga förhandlingar. Man kanske har kommit på ett förslag till förändring/förbättring som påverkar hela arbetsplatsen, och i vissa yrkesroller, exempelvis som säljare eller inköpare, ingår argumentation som en av de viktigaste arbetsuppgifterna. Och inte minst i chefsrollen gäller det att kunna övertyga både medarbetare och samarbetspartners av olika slag. På en chefsutbildning kan man få verktyg som gör det lättare att argumentera effektivt, du får lära dig argumentationsteknik.

Ett känt fenomen är att nästan alla reagerar defensivt om de märker att någon försöker övertala eller övertyga dem, och ju mer energi som läggs på denna övertalning, desto mer övertygad blir personen om sin egen, kanske motsatta, uppfattning. Den sortens konfrontation är alltså sällan effektiv, utan får en motsatt effekt. En chefsutbildning med kursavsnitt om argumentationsteknik lär ut att man bör inleda diskussionen med att skapa en känsla av enighet genom att framhäva de gemensamma mål som man trots allt har, oavsett vad saken gäller.

Gott ledarskap bygger på att skapa en känsla av intressegemenskap, och detta är en av de många saker man fokuserar på under en chefsutbildning. När man har skapat denna positiva grundstämning gäller det att fokusera en stund på vad motparten tycker och känner, både om det aktuella ämnet och om mera övergripande saker, som kanske är relaterade till de mål som man försöker uppnå med sitt förslag. Ju mer man förstår av motpartens perspektiv, desto lättare blir det att lägga fram sina egna idéer på bästa sätt. En bra chefsutbildning lär helt enkelt ut effektiva metoder för diplomati och argumentation, vilket ju faktiskt sedan årtusenden är en av de främsta metoderna för att undvika krig.