Coachande ledarskap

Coachande ledarskap har kommit för att stanna

För många chefer och ledare har det blivit viktigare att tillämpa ett coachande ledarskap där medarbetare kan växa och ta eget ansvar och känna sig mer delaktig. Coachande ledarskap utbildas du i under två intensiva dagar. Det är en bra ledarskapsutbildning.

Företagsanpassad utbildning

Kursen passar även bra som företagsanpassad utbildning. Företagsanpassad utbildning har blivit allt mer populärt då kostnaden per deltagare reduceras relativ kraftigt. Allt fler företag genomför ledarskapskursen coachande ledarskap som företagsanpassad utbildning.

Professionell coachning i ledarsituationer har ofta en direkt avgörande effekt på medarbetarnas motivation men också deras förmåga att ta egna initiativ. Ett coachande ledarskap utmärks av att vara mycket inspirerande och dessutom motiverande i syfte att stimulera till delaktighet och inte minst kreativitet. Ledaren eller chefen visar då personlig omtanke genom att ge stöd men också genom att konfrontera i ett klart gott syfte, både för medarbetaren och givetvis för företaget.

Genom coachande ledarskap stöttar du alltså dina medarbetare till att utvecklas i sina roller genom delaktighet, engagemang och inte minst ömsesidig respekt. Med optimal coachning kan du inspirera dina medarbetare till ökad medvetenhet och utökat ett eget ansvar för att de skall maximera sina prestationer och fortare uppnå företagets mål men även sina egna mål.

Ett coachande ledarskap handlar som sagt om att stärka och utveckla medarbetare. Medarbetarna mår då bättre, känner större arbetsmotivation och företaget får en lönsammare verksamhet på köpet. En chef eller ledare som vill ha ett coachande förhållningssätt måste lära sig att växla mellan att vara instruktör, handledare och mentor beroende på situationen och medarbetarnas behov samt hur själva metodiken coachprocessens genomförs. Under kursen coachande ledarskap hos Hjärtum Utbildning lär du dig en vilken metodik i coachprocessen du bör använda.

Mer lojal och engagerad personal genom ett coachande ledarskap, det får du på köpet. Medarbetare behöver bli sedda och uppskattade för vad de gör och vilka de är. Beröm och feedback på utförda arbeten är av stor vikt. Målet är att öka självinsikten och självkänslan hos den anställde som individ för att den i sin tur ska fungera bättre i gruppen. Ett lyckat coachande ledarskap leder till en ett större självförtroende och en känsla av inflytande hos personalen, vilket i sin tur leder till mer lojala medarbetare.

Tips för bättre coachande ledarskap

  1. Sätt dig in i medarbetarens sits och var nyfiken på att förstå, men inte berätta svaret.
  2. Ett coachande förhållningssätt handlar om att få andra att växa och med vägledning av frågor hitta en väg mot målet. I en aktiv coachroll är den som coachar och blir coachad överens om vad målet är med samtalet, och coachens roll är att vägleda mot målet.
  3. Ställ öppna frågor och frågor som börjar med Hur? Var? Varför? När? Vad? Det vill säga frågor som inte går att svara ja eller nej på. Därmed får du medarbetaren själv att fundera och tänka.
  4. Du måste vara aktiv i ditt lyssnande och alltid ställa följdfrågor som leder personen vidare i sin tanke. Använd de öppna frågorna och styr medarbetaren till att berätta mer om ”Varför tror du att du reagerade på det sättet?” ”Vad hade hänt om du gjort tvärtom?” och så vidare.
  5. Du skall träna dig i att ställa bra frågor. Inte förhörsfrågor utan frågor som får medarbetaren att tänka själv. Det svåra kan vara att låta bli att svara på frågorna själv men med aktiv träning i frågeteknik kommer du vidare.
  6. Var även närvarande i nuet, det är viktigt, och visa med både ord och din kropp att du är här och nu. Att lyssna handlar givetvis också om att lyssna aktivt, inte passivt och samtidigt titta i mobilen eller fundera i egna tankar. Ditt kroppsspråk betyder mycket och är ett starkt verktyg för att lyssna, och medarbetaren upplever ett starkare från din sida intresse och inte minst din närvaro engagemang. Detta kan aldrig nog mycket understrykas i ett coachande ledarskap.

Coachande ledarskap nu