Coachande ledarskap

Coaching en del av en ledarskapsutbildning

Coachande ledarskap under en ledarskapsutbildningEn grundläggande och modern ledarskapsutbildning tar upp ämnet coachning. För många chefer och ledare har det blivit viktigare att tillämpa ett coachande ledarskap där medarbetare kan växa och ta eget ansvar. Genom utbildning lär sig dagens ledare hur de får sin personal att känna sig mer delaktig. Under två intensiva dagar får du utbildning i vad det innebär att utöva ett coachande ledarskap i teori men framför allt i praktik.

Företagsanpassad utbildning

Kursen passar även bra som företagsanpassad utbildning. Anpassad utbildning har blivit allt mer populärt, då kostnaden per deltagare blir lägre. Men framför allt för att alla chefer inom ett företag kan få gemensam ledarskapsutbildning i coachande ledarskap. Fördelen med denna typ av utbildningsupplägg är att interna frågor enkelt kan blir diskuterade. Ni kan få direkt input från utbildningsledaren i olika ledningsfrågor. Detta sparar både tid och ansträngning.

Lär dig om professionell coachning

Professionell coachning i ledarsituationer har ofta en direkt avgörande effekt på medarbetarnas motivation. Under en ledarskapsutbildning får du verktyg för att öka motivationen men också förmågan hos personalen att ta egna initiativ. Ett coachande ledarskap utmärks av att vara mycket inspirerande. Du lär dig att det dessutom fungerar motiverande, i syfte att stimulera till delaktighet och inte minst kreativitet. Ledaren eller chefen visar då personlig omtanke genom att ge stöd men också genom att konfrontera i ett klart gott syfte, både för medarbetaren och givetvis för företaget.

Med coachning på schemat

En ledarskapsutbildning med coachning på schemat blir en utbildning som utvecklar ditt ledarskap. Genom att du lär dig utöva ett coachande ledarskap stöttar du dina medarbetare till att komma vidare i sina roller. Det sker genom delaktighet, engagemang och inte minst ömsesidig respekt. Med kunskaper om optimal coachning kan du inspirera dina medarbetare till ökad medvetenhet och utökat ett eget ansvar. Du kommer att upptäcka att de maximerar sina prestationer och fortare uppnår företagets mål men även sina egna mål.

Lär dig coachningens metodik genom en ledarskapsutbildning

Under en ledarskapsutbildning i coachande ledarskap hos Hjärtum Utbildning lär du dig en vilken metodik i coachprocessen du bör använda. Ett coachande ledarskap handlar som sagt om att stärka och utveckla medarbetare. Medarbetarna mår då bättre, känner större arbetsmotivation och företaget får en lönsammare verksamhet på köpet. En chef eller ledare som vill ha ett coachande förhållningssätt måste lära sig att växla mellan att vara instruktör, handledare och mentor. Du behöver kunskaper om hur du kan variera ditt ledarskap, beroende på situationen och medarbetarnas behov. Du behöver även insikter om hur själva metodiken i coachprocessen bäst blir genomförd.

Få engagemang på köpet

Mer lojal och engagerad personal genom ett coachande ledarskap, det får du på köpet. Medarbetare behöver bli sedda och uppskattade för vad de gör och vilka de är. Beröm och feedback på utförda arbeten är av stor vikt. Målet är att öka självinsikten och självkänslan hos den anställde som individ för att den i sin tur ska fungera bättre i gruppen. Ett lyckat coachande ledarskap leder till en ett större självförtroende och en känsla av inflytande hos personalen, vilket i sin tur leder till mer lojala medarbetare.

Kunskaper ger ett bättre coachande ledarskap

Genom de kunskaper du får om coachning under en ledarskapsutbildning kan du bli en bättre coach. Du lär dig hur du sätter dig in i medarbetarens sits och blir nyfiken på att förstå, men inte berätta svaret. Ett coachande förhållningssätt handlar om att få andra att växa och med vägledning av frågor hitta en väg mot målet. I en aktiv coachroll är den som coachar och blir coachad överens om vad målet är med samtalet, och coachens roll är att vägleda mot målet.

Lärdomar om öppna frågor

Ställ öppna frågor och frågor som börjar med Hur? Var? Varför? När? Vad? Hur detta går till i praktiken lär du dig under en ledarskapsutbildning. Du inser att du vill ställa frågor som det inte går att svara ja eller nej på. Därmed får du medarbetaren själv att fundera och tänka. Du måste sedan vara aktiv i ditt lyssnande och alltid ställa följdfrågor som leder personen vidare i sin tanke. Använd de öppna frågorna och styr medarbetaren till att berätta mer om ”Varför tror du att du reagerade på det sättet?” ”Vad hade hänt om du gjort tvärtom?” och så vidare.

Träning i att ställa bra frågor

Under en ledarskapsutbildning får du träning i att ställa bra frågor. Du inser att du ska ställa förhörsfrågor, utan frågor som får medarbetaren att tänka själv. Det svåra kan vara att låta bli att svara på frågorna själv, men med aktiv utbildning och träning i frågeteknik kommer du vidare. Var även närvarande i nuet, det är viktigt, och visa med både ord och din kropp att du är här och nu. Att lyssna handlar givetvis också om att lyssna aktivt, inte passivt och samtidigt titta i mobilen eller fundera i egna tankar. Ditt kroppsspråk betyder mycket och är ett starkt verktyg för att lyssna, och medarbetaren upplever ett starkare från din sida intresse och inte minst din närvaro engagemang. Detta kan aldrig nog mycket understrykas i ett coachande ledarskap.