Ekonomi för icke ekonomer och chefer

Ekonomi för icke ekonomer och chefer

En kurs i ekonomi för icke ekonomer och chefer är en bra investering på många plan. För dig som ledare och chef är det viktigt att förstå hur företagsekonomi fungerar. Du har ju ansvar för ditt enhet och ska se till att budget och ekonomi går ihop. Att gå en grundkurs i ekonomi hjälper dig att snabbt få kontroll över terminologi och aktuella regler. Ekonomi är inget nytt begrepp. Handel har pågått så länge människan har funnits på jorden och oavsett om det varit papperslappar i form av sedlar, bronsmynt eller kor som varit valutan så är det fortfarande en ekonomi vi har att göra med. Ekonomi finns i alla länder, alla kulturer, alla företag och i alla hushåll. Ekonomi som begrepp är brett men det behöver inte vara svårt att förstå för det. Ekonomi för icke ekonomer hjälper dig att få en värdefull förståelse för ekonomi i allmänhet och din enhets i synnerhet.

Vi kan läsa ekonomidelen i tidningen, vi kan lyssna på ekonominyheterna på tv och vi kan följa ekonomidebatten i media. Men hur mycket förstår man utan kunskaper om alla begrepp som ekonomin så fint slänger sig med. Vi har ett finansdepartement och en finansminister som bestämmer över Sveriges ekonomi. Dessa människor som i slutändan bestämmer över samhället DU lever i är folkvalda. Gör dig själv en tjänst och lär dig om vad du röstar fram. Ekonomi för icke ekonomer gör dig inte bara införstådd i vad ekonomibegreppen innebär. Kursen ger dig verktygen du behöver för att kunna göra ett aktivt val över hur samhället vi lever i ska skötas.

Ekonomins betydelse är alltså större än vad man från början kanske tror. Och med kunskap väcks också ett intresse fram. Kursen Ekonomi för icke ekonomer tar dig från där du står idag till att bli en bildad samhällsmänniska som med enkelhet kan följa med i debatten och därmed bidra till att göra jorden till ett bättre ställa att leva på. Målet med kursen är att du ska ha alla verktygen du kan tänkas behöva för att få en grundläggande bas att stå på. Så bli den i gänget som får förklara för de andra vad den nya budgetpropositionen innebär istället för att vara den som måste fråga.

Ekonomi för icke ekonomer nu
Ekonomi för icke ekonomer