Ekonomikurs för invandrare

Ekonomikurs för invandrare

En kurs i ekonomi är en mycket bra utgångspunkt när man är nyanländ i Sverige och behöver skapa sig sunda förutsättningar för ett framgångsrikt och tryggt liv här. Ekonomiska termer och begrepp upplevs ofta som svåra för alla, även de som har svenska som förstaspråk. Därför är det bra att det finns en bra ekonomikurs för invandrare – för att man ska kunna ta till de kunskaper och de möjligheter som finns här. Sverige är ett land som är rikt på möjligheter och klimatet för företagare är gott, men inte helt okomplicerat. Letar man därför efter en kurs i ekonomi för att våga ta det där nästa steget in i sin framtid så har man kanske hittat rätt nu.

En ekonomikurs för invandrare riktar sig förstås inte bara till den som vill starta eget företag. Du har kanske funnit dig tillrätta här och fått ett jobb, men har svårt att hantera ekonomin på grund av språkbarriären eller för att du saknar ekonomiska kunskaper från ditt hemland. I så fall passar en kurs i ekonomi dig. Innehållet anpassas efter kursdeltagarna och kommer ge verktygen för att deltagarna själva ska kunna hantera sin ekonomi på ett sådant sätt att de kan se med tillförsikt på framtiden.

En kurs i ekonomi innehåller bland annat teoretiska kunskaper om nationalekonomi och världsekonomi – allt för att sätta saker i sitt sammanhang, och för att skapa förståelse för hur den värdsliga ekonomin påverkar även oss. Vi vill också ge er möjligheten att förstå innehållet i de ekonomiska nyheterna, som ibland är onödigt krångliga. Dessutom innehåller en ekonomikurs för invandrare verktyg för att hantera hushållsekonomin och skapa förståelse för hur viktigt det är att inte tappa greppet om sin ekonomiska situation. Kursen varvar teori och praktik på ett inspirerande sätt, och utgår ofta ifrån riktiga exempel, vilket förbättrar inlärningen.

Ekonomikurs Kurs i ekonomi

Ekonomikurs

Publicerat i Uncategorized