Förbättra företagets försäljning

Försäljning av bilar variarar starkt

SvD näringsliv skriver och belyser den 11 januari följande om Volvos bilförsäljning:

”Under förra året ökade Volvo nybilsförsäljningen i USA med 1,3 procent, vilket kan jämföras med målsättningen 25 procent, som sattes av dåvarande vd:n Stefan Jacoby i början av året. Den amerikanska personbilsmarknaden ökade under året med 13 procent.

Volvos försäljning i Kina som skulle landa på 200 000 bilar 2015, minskade i fjol med 11 procent till nära 42 000 bilar. Samtidigt ökade bilförsäljningen i Kina med 6,8 procent.

I Västeuropa, som är Volvo PV:s största marknad, minskade Volvos försäljning med 10 procent till 227 027 bilar. Det är en brantare nedgång än marknaden som helhet som minskade med 8,2 procent och det innebär att Volvo tappar marknadsandelar på alla sina stora marknader.

Raset i den västeuropeiska bilförsäljningen fortsätter. Under december 2012 minskade försäljningen med 16,2 procent, från 927 100 bilar i december 2011 till 776 788 bilar i december 2012.

För helåret 2012 innebär det att försäljningen i Västeuropa var den lägsta sedan 1993, som ändå var ett historiskt bottenår för bilbranschen. Det visar statistik från analysföretaget LMC Automotive, som kallar nedgången en besvikelse och skriver ner sina prognoser för 2013 ytterligare, från 11,47 miljoner bilar till 11,38 miljoner.

LMC Automotives försäljningssiffror skiljer sig från bilbranschens egen statistik, som redovisas av den europeiska bilindustrins organ Acea, vars statistik bygger på nyregistreringarna inom hela EU-området. Det kan dock noteras att tendensen i de båda redovisningarna är densamma.

Försäljningsstatistiken för december visar att nybilsförsäljningen även Tyskland, som hittills kunnat visa upp hyggliga siffror med hjälp av rabatter på upp till mer än 20 procent, också har vänt brant nedåt, trots allt större rabatter. I december minskade nybilsförsäljningen i Tyskland med hela 16,4 procent. Sammanlagt innebär det att bilförsäljningen under förra året minskade med 2,6 procent.

Värre var det i Italien där nybilsförsäljningen i december sjönk med 22,5 procent och landade på 86 735 bilar. Även den forna så kallade miljonmarknaden, Spanien fortsatte, trots stora skrotningspremier, backa. I Spanien minskade försäljningen med 23 procent till 51 197 bilar.

Värst har dock bilhandlarna i Belgien haft det i december då nybilsförsäljningen minskade med 54 procent. Även i Grekland halverades försäljningen ytterligare en gång i december och var en tiondel av den svenska trots att Sverige och Grekland har ungefär lika stora befolkningar.

Det kan noteras att den svenska nybilsförsäljningen steg med 5,3 procent, mest i Europa för övrigt, från 25 402 bilar till 26 698 bilar i december förra året. Ökningen beror emellertid i allt väsentligt på den nya miljöbilsgränsen som började gälla vid årsskiftet innebär att skattebefrielsen för miljöbilar och som köpts före årsskiftet, upphör.”