Förbered medarbetarsamtalet med en ledarskapsutbildning

Medarbetarsamtal under en ledarskapsutbildning

På en modern ledarskapsutbildning om medarbetarsamtalet får du tips om viktiga frågeställningar och diskussionsämnen. Du inser under utbildningens gång att nyckeln till ett framgångsrikt och konstruktivt medarbetarsamtal är förberedelser. Som chef behöver du förbereda dig, men det är lika viktigt att även den anställde får tid att tänka igenom vad ni kommer att diskutera. Under en utbildning för ledare som tar upp medarbetarsamtal lär du dig hur du kan förbereda både dig själv och medarbetaren.

Lär dig använda mallar

Under en  ledarskapsutbildning om medarbetarsamtal får till tillgång olika mallar att använda under samtalet. Ett användbart verktyg är en mall som man delar ut i förväg, där man ställer frågor om saker som den allmänna trivseln med arbetssituationen, målsättning, ansvar, arbetsbelastning, relationer till kollegor. Hur sådana mallar kan utformas lär du dig under en utbildning. Rätt använda ökar mallarna möjligheten att ett medarbetarsamtal upplevs som utvecklande.

Kunskap om din roll under medarbetarsamtalet

Du behöver förstå vilken din roll som ledare är under ett medarbetarsamtal. Rollen blir tydlig för dig när du går en ledarskapsutbildning i medarbetarsamtal. Genom goda förberedelser visar du som chef och ledare att du verkligen är intresserad av en bra diskussion. När du är utbildad vet du att du inte bara genomför ett samtal helt rutinmässigt för att det ingår i din chef- och ledarskapsroll. Du har lärt dig att ett mer ambitiöst samtal kan sprida sig som ringar på vattnet inom hela organisationen.

Undvik att styra samtalet

Under ett medarbetarsamtal är det viktigt att inte styra samtalet för mycket, utan vara lyhörd och ge den anställde stort utrymme. Under en ledarskapsutbildning får du öva på att genomföra medarbetarsamtal. Du får tips och råd från utbildningsledaren. När övningarna är genomförda går utbildningen vidare till att ta upp uppföljningen. Att följa upp ett medarbetarsamtal kan vara lika viktigt som förberedelserna. Kanske har den anställde kommit med konstruktiva förslag som man kan fånga upp och implementera.

Lär dig ta fram en handlingsplan efter medarbetarsamtalet

Eftersom det är viktigt att ta fram en handlingsplan efter medarbetarsamtalet, ingår detta moment som en del av en ledarskapsutbildning. Handlingsplanen ska basera sig på de målsättningar som kommit fram under samtalet. Planen ska klarlägga på vilka områden det finns utrymme för förbättringar, och visa hur medarbetaren ska genomföra detta. I detta läge är det bra att redan nu boka in en tid för ett uppföljningssamtal.

Ledarskapsutbildning belyser metoder för medarbetarsamtal

En bra ledarskapsutbildning kan belysa olika metoder för att förbättra kommunikationen och samarbetet inom organisationen. Det är viktigt i gott ledarskap att ha visioner för vad ni vill åstadkomma, och arbeta långsiktigt för att utveckla både individerna och hela verksamheten. En central målsättning i modernt ledarskap går därför ut på att ta vara på resurserna hos varje individ. Om man ökar sin egen kompetens genom att gå lärorika ledarskapsutbildningar kan man komma tillbaka till sin arbetsplats med ny energi och inspiration. Då kan man hitta nya vägar att handleda och uppmuntra sin personal.