Rädda din vardag med ett kommunikativt ledarskap

Rädda din vardag med ett kommunikativt ledarskap

Ett kommunikativt ledarskap är vad du behöver om du ofta känner att du inte når fram till dina medarbetare och kollegor. När uppgifter och samtal misstolkas ökar spänningar och oroskänslor på arbetsplatsen. Du blir irriterad för att de gör fel och de blir rädda för att anstränga sig av rädsla av att göra fel. En ond cirkel. Men du kan trösta dig med att det inte nödvändigtvis behöver handla om intelligensnivån, varken på dig och medarbetarna. Problemet kan handlar om att ni kommunicerar på vilt skilda sätt trots att ni talar samma språk. Lösningen på detta kan vara att gå en ledarskapskurs där du får chansen att förfina dina kommunikativa kunskaper.

Kommunikativt ledarskap handlar lika mycket om att tala som att lyssna samt inse att olika individer talar på olika sätt. Kommunikation behöver inte bara ske via ord utan även kroppsspråk, tonläge och ansiktsuttryck. Hur mycket läser ni in mellan raderna i era kommunikationer? Är det onödiga inläsningar som kanske bottnar i en avsaknad av rak kommunikation från en själv? Det är inte ovanligt att man speglar sina egna erfarenheter och svagheter hos andra personer. För att undvika det måste man lära sig att erkänna sina egna svaga sidor. Förhoppningsvis inser du som läser detta att en ledarskapskurs delvis stärker dina svaga sidor men att den även syftar till att lyfta dina starka sidor till att bli ännu bättre.

Det finns ingen anledning att inte vilja bli starkare, bättre och tryggare i sig själv och sitt ledarskap. Det kommer att återspegla sig i alla håll i livet och man kan dra lärdomar från alla fält och applicera dem på alla möjliga områden. Din fantasi sätter begränsningarna. Och är det så att du är trött, inte orkar så hemskt mycket mer, så kan en ledarskapskurs där du lär dig ett kommunikativt ledarskap underlätta din vardag så pass mycket att du återfår din energi.

Kommunikativt ledarskap nu
Kommunikativt ledarskap