Konflikthantering ingår i chefsutbildning

Konflikthantering lär man sig på en chefsutbildning

En av de viktigaste uppgifterna för en chef är, enkelt uttryckt, att få alla inom organisationen att gå åt samma håll. Men det kan finnas intressemotsättningar på många olika plan, som kan vara kopplade till både psykologiska och rent organisatoriska faktorer. Ett gott ledarskap kräver att man är medveten om sådana underliggande konflikter, och genom en chefsutbildning kan man öka sin kompetens.

De flesta konflikter kan dämpas och i bästa fall lösas genom att tas fram till ytan, men det finns också situationer där en redan inflammerad situation kan accelerera för att till slut explodera, så att det blir nästan omöjigt att hålla den vanliga verksamheten igång. Därför kan det ibland vara bättre med individuella samtal, för att undvika låsningar på grund av att det exempelvis går för mycket prestige i frågan. Som chef behöver man agera på ett förutseende sätt, men eftersom ingen konflikt är den andra lik, kan det vara användbart att lära sig metoder för konflikthantering genom en bra chefsutbildning.

Konflikthantering
Konflikthantering

För att hantera relationer inom personalgruppen på ett adekvat sätt är det nödvändigt för en chef att ha god självkännedom, och genom att vara rak och tydlig i sitt ledarskap kan man fungera som föredöme för de anställda. Om man är undvikande inför problemen, och kanske i grunden konflikträdd, kan problemen förvärras och genom en chefsutbildning kan man öka sin säkerhet och sitt självförtroende.

Ibland kan källan till en konflikt vara rent objektiva intressemotsättningar, vilket kan kräva organisatoriska lösningar. Ibland kan det handla mer om personkemi och andra psykologiska faktorer, men ofta kan det faktiskt vara ett rent missförstånd som är fröet till konflikten, och sedan kan faktorer som stress bidra till en irriterad stämning, som gör att situationen eskalerar. Konflikter, både öppna och dolda, påverkar hela arbetsmiljön, och därför kan en chefsutbildning som fokuserar på denna problematik bidra till ökad trivsel och produktivitet.