Ledarskapskurs för ledare

Utbildning för ledare

Ledare men inte chef är titeln på utbildningen som nu är mer aktuell än någonsin tidigare. Nu går det snabbt. 40-talistgenerationen är på väg ut och en ny generation är på väg in. En generation som alla är födda mellan 1982 och 2000 och generation som till stor del lever stor dela av sitt liv via sociala medier och har många vänner. Det gäller för företagen att en företagskultur där alla respekterar varandra om man vill vara framtidens vinnare. Medan företag som stelbent håller fast vid gamla värderingar och vägrar att förändras kommer ha stora problem att rekrytera och behålla yngre.

Redan idag diskuteras i media vad den nya generationen kommer att ställa för krav på framtidens arbetsplatser. Och det diskuteras även nu på många arbetsplatser. Det man vet är att den nya generationen vill ha engagerande chefer som lyssnar och ger feedback. De vill inte styras, utan kunna påverka sin egen utveckling och arbetssituation. Chefs- och ledarrollen de efterfrågar kan nog liknas med en mentor, en chef som är klok och erfaren person som bidrar med kontakter, stöd och goda råd. Långt ifrån alla arbetsplatser är rustade att möta den nya generationen. Lämplig första åtgärd är att låta unga lovande ledarämnen gå kursen Ledare men inte chef.

Historiskt har ledarskap handlat väldigt mycket om styrning genom vad man kallar klassiskt ledarskap. Idag gäller det att vara närvarande, skapa dialog och ge feedback. Låter bra - eller hur? Men problemet är att dagens chefer och ledare lägger väldigt liten tid på dialog och coachning av medarbetare. Istället är det möten, affärsplanering och operativt arbete som prioriteras. Här krävs en omvärdering och utbildningsinsats på många företag. Det går inte att leda människor genom siffror, det krävs tillit, närvaro, engagemang och öppna samtal. Det är det som kallas med andra ord för själslig intelligens och som kommer att bli allt viktigare i framtiden. Det lär man sig på hos Hjärtum Utbildning på ledarskapsutbildningen Ledare men inte chef.

Något som ofta personalen fungerar på är lönen, men lönen är inte allt. Visst, lönen är viktig, men att vara engagerad i företags framgångar är också en viktig faktor som får medarbetare att stanna kvar, visar undersökningen gjord av Ranstad. De företag som inte har möjlighet att ge löneökning eller bonus kan alltså behålla sin personal genom att få dem att känna sig mer delaktiga. Men då fordras medarbetarsamtal som har struktur och på förhand genomtänkta samtalssituationer för att skapa just delaktighet och effekt i personalens vardag, vilket du lär dig på kursen Ledare men inte chef.

Publicerat i Chefsutbildningar