Ledarskapskurs i projektledning

Ledarskapskurs i projektledning

Du som projektledare är den som för projektet framåt, månar om gruppens medlemmar, ser till att projektteamet samarbetar och levererar slutresultatet i tid och inom fastställd budget. Detta är projektledning i ett nötskal. Det låter så enkelt, men är det verkligen det? Förmodligen inte, annars skulle det inte finnas en särskild ledarskapskurs i ämnet. Innan du åtar dig uppgiften som ledare för ett projekt bör du gå en sådan kurs, så att du inte riskerar att gå i de vanliga projektledarfällorna. Bland dessa kan nämnas tidsfällan. Tid är alltid väsentligt i ett projekt. Både den tid du själv måste lägga ner för att ro uppgiften i hamn och projektets tidshorisont.

Innan du åtar dig projektledarrollen bör du se till att du verkligen har tid att genomföra det. Projektledning handlar bl a om förmågan att planera och du måste börja med din egen tid. Behöver du avsäga dig något annat uppdrag eller arbetsuppgift, innan du börjar med projektet? Signalera i så fall detta tydligt, redan från början. En ledarskapskurs med projektfokus lär dig lyfta blicken så att du klart kan se totaltbilden för din arbetssituation, vilket är viktigt för att du ska få en balanserad tillvaro, som håller i längden. När din egen tidsplanering är klar övergår du till projektets. Är dess plan rimlig eller bygger den på orealistiska antaganden?

Åta dig inte ett projekt som du själv inte tror går att genomföra på avsatt tid. Du har ansvar för uppgiftens projektledning och det kommer att bli du som får sota för förseningarna. Det går inte i efterhand att skylla på uppdragsgivaren, om du accepterat förutsättningarna. Om du inte har möjlighet att säga nej till uppdraget, se till att dina invändningar protokollförs. En ledarskapskurs lär dig såväl dina skyldigheter som dina rättigheter som projektledare. Rollen är inte okomplicerad, eftersom den innebär stort ansvar men oftast inte befogenheter utanför projektet. Du förväntas leverera, men bara inom de förutbestämda ramarna.

En annan fälla som dyker upp när man pratar om projektledning är projektgruppens organisering, medlemmarnas roller och deras förmåga att samarbeta. Ett projekt är av naturen en tillfällig konstellation av medarbetare, ihopsamlade för att de tillsammans är bäst lämpade att genomföra en uppgift. Du som projektledare har valt dem och du har gjort dina val utifrån de behov som du ser att projektet kommer att ha. En ledarskapskurs ger dig insikter om att det är inte bara de enskilda individernas kunskaper och egenskaper du ska titta på, du måste även kunna se om de tillsammans skapar den gruppdynamik du är ute efter.

Projektledning av en grupp människor som samarbetar bra, är opretentiösa och hellre låter projektets väl och ve gå före deras egna behov, är enkel. En ledarskapskurs visar dig att verkligheten oftast inte ser ut på detta sätt. Så snart det är människor inblandade så kommer känslor, tidigare erfarenheter och förväntningar att spela stor roll för hur de samverkar med varandra. Det är av yttersta vikt att du gör klart deras roller före projektet börjar. Kanske har du valt två personer som båda har samma spetskompetens, men du avser att använda dem till olika saker i projektet. Den ene ska bidra med just sin specialistkompetens men den andre är med för att du vet att denne är duktig på att informera och utbilda. En kollisionsrisk är uppenbar, om du inte är tydlig med dina avsikter.

Ledarskapskurs nu
Ledarskapskurs