Ledarskapsutbildning

Att gå ledarskapsutbildning är ett utmärkt sätt för dig som ledare att tillägna dig det senaste inom framtidens ledarskap och management. Under en ledarskapsutbildning utvecklar du dina färdigheter som ledare och belyser de delar som du har behov av att förstärka. Kanske är du ny som chef och behöver en grundläggande ledarskapskurs inför din nya karriär, eller kanske har du arbetat ett tag och känner behov av nya kunskaper inom t ex ekonomi, kommunikation, ledarskap, coachning eller teamutveckling.

Oavsett vilka behov du har kan du hitta din utbildning hos Hjärtum Utbildning. Under våra ledarskapskurser får du kunskaper inom bland annat grundläggande, situationsanpassat och coachande ledarskap.

Ledarskapskurser för din karriär

Våra ledarskapskurser innehåller det du som modern, flexibel och framåtblickande ledare behöver för din personliga och yrkesmässiga karriär. Du lär dig det senaste i konsten att leda andra genom till exempel coachning och bygga team samt få viktig kunskap inom områdena kommunikation, konflikthantering och arbetsrätt.

Utveckla dina ledaregenskaper

Som ledare behöver du ha många förmågor och egenskaper. Vissa har du med dig från tidigare erfarenheter, andra lär du dig, t ex genom en utbildning. Där får du tips om hur du kan vidareförädla de sidor hos dig som gör dig till en stark ledare. Det kan bland annat vara egenskapen social och utåtriktad. Den gäller att använda på rätt sätt. Du behöver inte vara rummets medelpunkt, men du tycker om att samtala med människor och är intresserad av både individers och gruppers utveckling.

Att vara rak är en bra egenskap. Du är ärlig och rakt på sak och framför ditt budskap med pondus och säkerhet, men du kan också lyssna och ta till dig av andras åsikter. Att bjuda in dina medarbetare vara med i din utveckling är en annan bra förmåga. De står inte utanför och tittar på, de är med på insidan och arbetar med dig. Att vara närvarande är mycket viktigt. När du rör dig bland dina medarbetare ser du dem och lyssnar på dem, ärligt och uppriktigt. Till sist är förmågan att vara framåtblickande bra att ha. Du är en visionär som kan se ”utanför lådan” och tänka kreativt och nytt.

Nyskapande ledarskap

Ledarskapskurser av idag ser inte ut som de gjorde förr. Mer fokus ligger på utvecklingen av ledaren som människa, varvat med kunskap om modernt och nyskapande ledarskap. Dagens verksamheter symboliseras av platta organisationer med fler tillfälliga gruppkonstellationer, som löses upp och nybildas med jämna mellanrum, allt efter behov.

Arbetsuppgifterna utförs numera inte enbart på kontoret utan också hemma, på kontoret, i sommarstugan, på tåget, på flyget osv. Att vara ledare idag ställer helt nya krav på flexibilitet och anpassning och innebär också att du behöver kunna anställa medarbetare som du kan lita på och som är öppna för coachning, utveckling och snabba förändringar.

Våra ledarskapskurser ger kompetens

Att ta vara på alla sina medarbetares kompetens är viktigt om man vill bli en bra chef. Även om det kanske inte går att skräddarsy arbetsuppgifterna efter varje individs kompetens, bör man ändå försöka titta på möjligheterna att utöka varje persons ansvar så att det finns lagom mycket utmaningar i vardagen, i förhållande till vars och ens kompetens. Kanske vet man inte tillräckligt mycket om de anställdas kapacitet, men då bör man ta reda på detta exempelvis genom medarbetarsamtal, något som våra ledarskapskurser kan ge tips om.

Ledarskapskurser som ger dig verktyg

Det handlar helt enkelt om att ha rätt personal på rätt plats. Då får man bäst resultat och därmed förbättras lönsamheten. Kanske kan man som chef hitta chefsämnen inom organisationen, som antingen redan har kunskaper för att bli befordrade eller kan få det genom kompetenshöjande utbildningar. På våra ledarskapskurser får man verktyg för att ta vara på medarbetarnas kompetens bättre.

Verktyg för att genomföra förbättringar

I ovannämnda undersökning framkom också att 15 % känner sig underkvalificerade, och att hitta dessa personer och hjälpa dem att få bättre kompetens, exempelvis genom lämpliga kurser, är också till stor nytta för hela organisationen. Det blir en kvalitetshöjande åtgärd genom att öka individens självförtroende och arbetsglädje, vilket även förbättrar prestationen väsentligt. Detta är bara ett av många exempel på hur man kan öka sin medvetenhet genom bra ledarskapskurser, där man både analyserar den nuvarande situationen på sin avdelning och lär sig hitta rätt verktyg för att genomföra förbättringar.

Ledarskapskurser nu
Ledarskapskurser