Ledarskapsutbildning för ledare

Ledarskapsutbildning för ledare viktigt

För ledare är det viktigt att gå en ledarskapsutbildning för ledare med jämna mellanrum. Det finns många olika utbildningar att välja bland. Ett exempel är utbildningen Att leda utan att vara chef. Den är mer aktuell än någonsin tidigare. Nu går det snabbt. 40-talistgenerationen är på väg ut och en ny generation är på väg in. En generation som alla är födda mellan 1982 och 2000 och generation som till stor del lever stor dela av sitt liv via sociala medier och har många vänner. Det gäller för företagen att en företagskultur där alla respekterar varandra om man vill vara framtidens vinnare. Medan företag som stelbent håller fast vid gamla värderingar och vägrar ta till sig av förändring kommer ha stora problem att rekrytera och behålla yngre.

Få kunskap om nästa generations krav

Under en modern ledarskapsutbildning för ledare diskuterar man framtiden och vilka krav som nästa generation har på ledarskapet. Även i media talar man om vad den nya generationen kommer att ställa för krav på framtidens arbetsplatser. I och med detta är området ett viktigt inslag under en utbildning i ledarskap. Det man vet är att den nya generationen vill ha engagerande chefer som lyssnar och ger feedback. De vill inte styras, utan kunna påverka sin egen utveckling och arbetssituation. Chefs- och ledarrollen de efterfrågar kan nog liknas med en mentor, en chef som är klok och erfaren person som bidrar med kontakter, stöd och goda råd. Långt ifrån alla arbetsplatser är rustade att möta den nya generationen. Lämplig första åtgärd är att låta unga lovande ledarämnen gå utbildningen Att leda utan att vara chef.

Lär dig om framtidens ledarskap

Historiskt har ledarskap handlat väldigt mycket om styrning genom vad man kallar klassiskt ledarskap. Dagens ledarskapsutbildning handlar istället om andra saker. Idag gäller det att vara närvarande, skapa dialog och ge feedback. Låter bra – eller hur? Men problemet är att dagens chefer och ledare lägger väldigt liten tid på dialog och coachning av medarbetare. Istället är det möten, affärsplanering och operativt arbete som är prioriterade. Här är det nödvändigt med en omvärdering och utbildningsinsats på många företag. Det går inte att leda människor genom siffror. Du behöver skapa tillit, närvaro, engagemang och öppna samtal. Det är det som kallas med andra ord för själslig intelligens och som kommer att bli allt viktigare i framtiden.

En ledarskapsutbildning för ledare tar upp medarbetarsamtalet

Något som ofta ingår i en ledarskapsutbildning för ledare är hur du håller ett bra medarbetarsamtal. Det personalen ofta funderar på är lönen, men under utbildningen inser du att  lönen inte är allt. Visst, lönen är viktig, men att vara engagerad i företags framgångar är också en viktig faktor som får medarbetare att stanna kvar, visar undersökningen gjord av Ranstad. De företag som inte har möjlighet att ge löneökning eller bonus kan alltså behålla sin personal genom att få dem att känna sig mer delaktiga. Men då är det bra med medarbetarsamtal som har struktur och på förhand genomtänkta samtalssituationer för att skapa just delaktighet och effekt i personalens vardag, vilket du lär dig på under en utbildning i ledarskap.