Ledarskapsutbildning i argumentationsteknik

Ledarskapsutbildning och chefsutbildning
Ledarskapsutbildning för chefer

Ledarskapsutbildning i argumentationsteknik

En ledarskapsutbildning kan ge dig goda kunskaper i argumentationsteknik. Det finns ett oräkneligt antal situationer i arbetslivet, där du som ledare behöver argumentera för sin ståndpunkt. Kunskaperna är självklart även användbara privat. Som småbarns- eller tonårsförälder argumenterar du dagligen, oavsett om det sker medvetet eller halvt omedvetet. I arbetslivet kan det handla om både små vardagliga saker och viktiga förhandlingar. Man kanske har kommit på ett förslag till förändring/förbättring som påverkar hela arbetsplatsen. I vissa yrkesroller, exempelvis som säljare eller inköpare, ingår argumentation som en av de viktigaste arbetsuppgifterna. En modern ledarskapsutbildning i ämnet är därför mycket användbart.

Chefen förhandlar dagligen

Inte minst i chefsrollen gäller det att kunna övertyga både medarbetare och samarbetspartners av olika slag. På en chefsutbildning kan du få verktyg som gör det lättare att argumentera effektivt, du får lära dig argumentationsteknik. Fördelen med att boka en ledarskapsutbildning är att du får nya insikter om vilka verktyg som finns tillgängliga. Du blir medveten om att det finns fler sätt att föra fram sitt budskap. Under utbildningen får du kunskaper om att du kan argumentera på olika sätt för att få helt olika resultat.

Lär dig skapa enighet i diskussionen

Ett känt fenomen är att nästan alla reagerar defensivt om de märker att någon försöker övertala eller övertyga dem. Under en ledarskapsutbildning lär du dig att ju mer energi som läggs på denna övertalning, desto mer övertygad blir personen om sin egen, kanske motsatta, uppfattning. Den sortens konfrontation är alltså sällan effektiv, utan får en motsatt effekt. En chefsutbildning med kursavsnitt om argumentationsteknik lär ut att du bör inleda diskussionen med att skapa en känsla av enighet. Det gör du genom att framhäva de gemensamma mål som man trots allt har, oavsett vad saken gäller.

En ledarskapsutbildning lär dig om intressegemenskap

Gott ledarskap bygger på att skapa en känsla av intressegemenskap, och detta är en av de många saker man fokuserar på under en ledarskapsutbildning. När du har skapat denna positiva grundstämning gäller det att fokusera en stund på vad motparten tycker och känner. Utbildningen ger dig förståelse för att du behöver kunder om både om det aktuella ämnet och om mera övergripande saker. Dessa kan vara relaterade till de mål som man försöker uppnå med sitt förslag.

Kunskaper om motparten

Ju mer du förstår av motpartens perspektiv, desto lättare blir det att lägga fram dina egna idéer på bästa sätt. En ledarskapsutbildning lär helt enkelt ut effektiva metoder för diplomati och argumentation. Sådana kunskaper är av yttersta vikt för den moderna ledaren. Genom att du lär dig om argumentationsteknik rustar du dig för kommande diskussioner. Du lär dig effektiva metoder för att vinna förhandlingar och få över motparten på din sida.