Ledarskapsutbildning och chefsutbildning

Ledarskapsutbildning med teori och praktiska erfarenheter

Vi tror att du som kommer till en ledarskapsutbildning eller chefsutbildning har en rad erfarenheter och frågor som är viktiga för dig. Vi vet att om vi utgår från din och de andra utbildningsdeltagarnas verklighet, så har vi den bästa förutsättningen för att förankra alla de ledarskapsteorier som finns i utbildningen. Genom att arbeta på det sättet törs vi lova att den kunskap du får från en modern ledarskapsutbildning ger dig livslånga insikter och praktiska verktyg att använda direkt. Vi lovar också att du blir utvecklad som person och får svar på de frågor som kan vara knepiga att hitta svaren på, på egen hand.

Utbildning för chef, ledare, coach och teamledare

Det kan vara svårt att förstå alla de olika roller som chefen har. Därför har vi valt att bygga en ledarskapsutbildning så att du kan lära dig grunderna ”på bredden”. Sedan kan du välja att fördjupa dig i de frågor du har störst behov av. Du kan också fördjupa dig direkt, om det passar dig bäst. Vi reder ut de olika rollerna och alla de begrepp som finns inom ledarskapsområdet. Det bidrar till att du kommer att känna dig säker i mötet med andra. Dessutom blir det lättare att läsa och förstå alla intressanta artiklar och böcker inom området. En sak har vi lärt oss genom våra deltagare som går chefsutbildning – ju mer de förstår och skaffar nya insikter om, desto större blir deras lust att utvecklas till riktigt goda ledare. De blir ledare i konstant utveckling i en värld av ständiga förändringar.

Utbildning för ledare med kommunikation som tema

Idag handlar ledarskap mer än någonsin om att skapa gemenskap inom en organisation. Som ledare ska du se till att alla arbetar i riktning mot en gemensam målsättning. Ständig kommunikation med personalen är den viktigaste metoden för att förankra målsättning och visioner hos varje individ. Genom ledarskapsutbildning förmedlas mycket kunskap om olika sätt att kommunicera, anpassade till varje situation i arbetslivet.

Ledare får utbildning i relevant internkommunikation

Ju tydligare alla ser visionerna bakom verksamheten och kan identifiera sig med dessa, desto bättre blir arbetsklimatet. Det handlar om att skapa viljan till samarbete i hela organisationen. Under en ledarskapsutbildning lär du om de kanaler som finns för intern kommunikation. Du får verktyg för att använda dessa för att informationen ska bli mest effektiv i varje konkret situation. Visserligen har många stora och medelstora företag en kommunikationsavdelning. Denna hanterar dock ofta primärt den externa kommunikationen, exempelvis gentemot media. Dessutom kan man som ledare behöva styra och optimera processerna, så att det blir en relevant internkommunikation. Den behöver bli anpassad till problem som kan uppkomma inom företaget.

Modern ledarskapsutbildning om informell kommunikation

En modern ledarskapsutbildning lär ut hur man arbetar med kommunikation även på ett mer informellt sätt. Där är ledaren närvarande ute i verksamheten och inleder spontana samtal. Då kan du fånga upp intressanta förslag från medarbetarna. Du märker även av kritik som annars skulle ligga där latent, eftersom sådana synpunkter sällan tas upp på avdelningsmöten. Som ledare och chef behöver du ligga steget före och kunna få medarbetarna med i alla processer.