Ledarskapsutveckling

Ledarskapsutveckling

Alla vet vi att morgondagens företagare behöver kompetenta medarbetare som kan ledarskap för den framtida arbetsmarknaden. Det är en viktig förutsättning för Sveriges ekonomiska tillväxt och konkurrenskraft. Därför skall vi värna om det som är Sveriges kännemärke – medarbetare som är kreativa, tar initiativ och vågar framföra sina åsikter. Medarbetare som ofta bör växa genom en planerad ledarskapsutveckling och som är viktiga för att få tillväxt i landets företag. Kompetenta medarbetare som kan, om de knoppas av från företaget, och genom att ha en bra ledarskapsutveckling i ryggen vågar starta eget nytt företag.

Det är brist på yrkeslärare i skolorna i dag, det vet alla, därför att det under de närmaste åren kommer många lärare att gå i pension. Behovet av nya lärare med gedigen ledarskapsutveckling bakom sig är därför stort. Och risken är att de nya lärarna måste tas från de skickliga yrkesverksamma på restauranger, industri- och hantverksföretag. Det är inte ovanligt att det i många fall handlar det om manligt dominerade yrken där lärarna ska tas från ett arbete där de tjänar mer än vad de kommer göra som lärare. Man bör därför i Sverige göra allt vad vi kan för att underlätta denna övergång, samtidigt som vi inte kan minska kraven på kompetens inom lärande för ¬yrkeslärarna. Absolut att det är vore fel väg att gå och dessutom ett svek mot eleverna. Viktigt är därför att vi måste hitta möjligheter för yrkesskickliga människor som behöver få en ledarskapsutveckling under andra former än de vanliga. Önskvärt vore att staten bekostar hela eller delar av aktuell ledarskapsutveckling för de blivande yrkeslärarna, att yrkesskickliga människor får möjlighet att prova på läraryrket under en period och att ledarskapsutveckling kan ske parallellt med arbetet.

Majoriteten av eleverna på yrkesprogrammen kommer att anställas på landets småföretag och förhoppningsvis utvecklas till bra medarbetare. Många arbetar i företag med ett fåtal anställda eller vara egna företagare. Det ställer krav på att de har kunskaper i entreprenörskap, vilket de får i utbildningen, men det ställer också stora krav på att de är allmänbildade, flexibla och kreativa. Deras ledarskapsutveckling måste ge dem de kunskaper och ledarskapskompetenser samt vad de behöver i yrkeslivet; i språk, matematik och andra områden som ledarskap. Men också en förståelse för andra kulturer, andras behov och andras intressen. Man blir därför orolig för att dagens yrkesprogram inte ger våra framtida entreprenörer de ledarkunskaperna och inte heller den yrkeskompetens som är så viktig för småföretagen.

Därför efterlyses en ledarskapsutveckling innehåller alla de teoretiska och yrkesmässiga kunskaper i modernt ledarskap som behövs på den framtida arbetsmarknaden. Dessutom är det viktigt att ledarskapslärande ingår ledarskapsutbildningen. Deltagarna ska ges möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande, öva ledarskap och problemlösning, initiativförmåga och kreativitet. Det ska inte bara ske under vissa kursavsnitt utan finnas som en ledstjärna under hela denna ledarskapsutveckling. Vidare som bör en ledarskapsutbildning finnas tillgänglig för alla yrkeslärare där staten tar ett stort finansiellt ansvar. Allt detta tillsammans borgar för en bra framtida ledarskapsutveckling.

Ledarskapsutveckling nu

Ledarskapsutveckling

Publicerat i Ledarskapsutbildning