Rätt ledarstil är avgörande

Rätt ledarstil lär du dig på ledarskapsutbildning

För att bli mer effektiv som chef är det bra att bli medveten om sin egen ledarstil. Kanske finns det utrymme för förändringar, så att man hittar ett ledarskap som är optimalt anpassat till både den egna personligheten och organisationen man arbetar inom. På en ledarskapsutbildning finns mycket kunskap att hitta i detta intressanta ämne.

Det finns många olika sätt att kategorisera ledarstil. En indelning är i styrande, transformativt, stödjande, karismatiskt, transnationellt och delegerande ledarskap, och en ledarskapsutbildning kan bidra till att reda ut begreppen.

För några av dessa är definitionen ganska självklar, men ett par kräver lite utförligare förklaring. Vid ett transformativt ledarskap fokuserar man mycket på att förmedla och genomföra visioner, och chefen har höga förväntningar både på sig själva och sin personal. Transnationellt ledarskap är en ledarstil som lägger vikt vid belöningar, men som inte detaljstyr utan bara ingriper om det blir problem. Och nämnda begrepp är bara ett litet urval.

På en ledarskapsutbildning kan man även få kunskap om situationsanpassad ledarstil, där man är mycket flexibel och anpassar sig till organisationens och individens aktuella behov. Beroende på den anställdes grad av kompetens och engagemang, och relationen mellan dessa två, hittar man rätt nivå när det gäller att stödja och uppmuntra medarbetaren.

I varje ögonblick under arbetsdagen ställs man inför situationer där man ska tolka situationer och fatta beslut, och det är en fördel att vara väl förberedd, genom att ha genomtänkta handlingsplaner och dessutom bakgrundskunskaper om ledarskap. Då kan man utforma både taktik och strategi så att man utåt sett kan vara handlingskraftig, samtidigt som man visar ett visst mått av flexibilitet.

Hjärtums ledarskapsutbildning ökar självkännedomen samtidigt som den höjer kunskapsnivån. Ju mer medveten man är om sitt ledarskap och olika slags ledarstil, desto bättre resultat kan man uppnå. Högre kompetens hos chefen bidrar alltså även till att tillvarata och öka kompetensen hos varje individ inom organisationen.