Retorikkurs för chefer

Ledarskapsutbildning lär dig om retorik

Om konsten att tala väl, förtroendeingivande och tydligt lär du dig under en modern ledarskapsutbildning eller retorikkurs för ledare. Detta är en utbildning med fokus inställt på betydelsen av att tänka på VAD du säger. Dessutom lär du dig mer om HUR du säger det. Det är av stor vikt att du som ledare lär dig att övertyga andra människor och här spelar sättet att tala en stor roll. Det har du nytta av såväl när du ska tala inför dina medarbetare som inför ledningsgruppen. Oavsett om publiken är stor eller liten behöver du ha kunskap om hur du bäst uttrycker dig, för att få maximal effekt av det du säger.

Retorikutbildning är en slags ledarskapsutbildningLär dig använda tal och kroppsspråk

Under en ledarskapsutbildning med fokus på retorik lär du dig att tala både till dina åhörares känslor och deras förnuft. En retorikkurs som är anpassad för ledaren ger dig många nya insikter. Bland annat lär du dig att det oftast inte räcker med enbart fakta och bevis. För att verkligen övertyga behöver du också spela på lyssnarens känsloregister. Det är en sak att rabbla upp kunskaper och faktainnehåll, en annan att få åhöraren att tro på det du säger. För att han eller hon ska göra det är det viktigt att du som ledare lär dig hur du ska använda talet. Även kroppsspråket är viktigt för att inge förtroende och framstå som sympatisk. Här spelar din hållning och mimik en stor roll. Du talar ju inte bara med munnen utan även med kroppen.

Retorikkurs lär dig om din kroppshållning

En hopsjunken kroppshållning inger inte förtroende, utan utstrålar osäkerhet och att du helst inte vill synas. En ledarskapsutbildning inom retorikens värld lär dig att du måste sträcka på dig och våga öppna upp din kroppshållning för att på så sätt visa att du är stark och beredd. En retorikkurs är ett bra tillfälle att våga prova hur olika kroppsspråk påverkar andra. Prova att räta upp kroppen och se vilken inverkan det får på hur du bemöts. Ofta speglar vår kroppshållning vår sinnesstämning men ibland blir andra lurade. Du kan till exempel se arg eller ledsen ut, utan att vara det. Det är bra att bli medveten om de signaler man sänder ut.

Ledarskapsutbildning tar upp vikten av att vara tydlig

Ibland blir du frustrerad över att andra inte förstår hur du menar. Du är ju så tydlig, tycker du. Under en ledarskapsutbildning i retorik får du insikt om det spelar ingen roll om du själv tycker att du är tydlig, om inte mottagaren förstår hur du menar. Alla har olika referensramar och vår retorikkurs lär dig att ditt budskap ska passera mottagarens fördomar, kunskaper och inställning och det som sedan blir kvar är så som du uppfattas. Om du är ung och din åhörare har fördomar mot unga chefer, blir ditt jobb att övertyga mycket svårare, än om du hade varit medelålders.

Lär dig övertyga och påverka

Det är svårt att påverka dina lyssnares fördomar och inställningar, men vår retorikkurs ger dig användbara nycklar som hjälper dig att låsa upp många av låsen, så att du når ut med kärnan i ditt budskap. Under en ledarskapsutbildning får du praktiska verktyg som fungerar i alla talar-situationer. Du lär dig att ta till knep såsom metaforer, liknelser och vändningar för att ytterligare förstärka och tydliggöra ditt tal och på så sätt komma runt fördomarna och de förutfattade meningarna. Genom övning av talet och genom att tänka på kroppsspråket kommer du att komma långt inom retorikens värld.