Utbildning i coachande ledarskap

Ledarskapsutbildning lär dig att coacha

Ledarskapsutbildning om coachningNästan all modern ledarskapsutbildning innehåller ett avsnitt om coaching, eftersom det är ett mycket effektivt och pedagogiskt sätt att föra medarbetaren framåt. Din uppgift som coach är huvudsakligen att lyssna till medarbetaren. I ett coachande ledarskap sätter du din medarbetare vid rodret till sin egen utveckling. Under en utbildning i coachande ledarskap lär du dig hur du gör detta bäst. Du behöver lära dig att ge relevant feedback. Du måste även kunna ställa frågor som leder i rätt riktning samt stimulera till förändring genom sporrande uppgifter. Det är viktigt att du förstår medarbetaren och sätter dig in i vad han eller hon vill åstadkomma. Först då kan du vara det bollplank som coachen ska vara. Den inkännande och lyssnade delen är därför mycket viktig, vilket en utbildning kommer att lära dig.

Skaffa kunskaper om coachande ledarskap

Under en ledarskapsutbildning i coachande ledarskap lär du dig också hur du gör för att ge bra och konstruktiv återkoppling till din medarbetare. Under processens gång kommer det att bli perioder som är jobbiga och mödosamma för den som blir coachad. Förändring är inte alltid lätt att åstadkomma och kräver mycket av medarbetaren. Han eller hon måste våga pröva okända väger och utsätta sig för uppgifter som kan kännas obekväma och besvärliga. Den egna komfortzonen är svår att ta sig ur, det är ju lättare att göra som man alltid har gjort. Här blir din uppgift som coach mycket viktig. Genom att du går kompetensutveckling för ledare utbildar du dig inom feedback och återkoppling.

Studera coaching med en utbildning för ledare

Under de dagar som en ledarskapsutbildning pågår får du många användbara verktyg för att kunna coacha. Bland lärdomarna finns metoder för att se till att medarbetaren behåller fokus och skärpa på målet. Du lär dig att uppmuntra genom att peka på det positiva som kommer i samband med målgången. Din chefsutbildning ger dig bra verktyg för vilka frågor du ska ställa för att ditt coachande ledarskap ska lotsa medarbetaren hela vägen, genom de snåriga och jobbiga förändringarna, fram till målflaggan. Poängtera att om han eller hon fortsätter som förut så blir också allting precis som förut och det var ju inte meningen. Avsikten är att gå framåt och uppåt, inte i sidled, något som låter enkelt men som behöver lyftas fram och påminnas om, igen och igen.

Lärdomar om coaching är nödvändigt

En ledarskapsutbildning i coachande ledarskap hjälper dig att utforma uppgifterna på rätt sätt, så att det känns som att medarbetaren själv konstruerar utmaningarna. Kom ihåg att det är kärnan i coaching, att medarbetaren själv ska komma framåt, du ska vara lotsen och den som hela tiden ser till att spåret mot målgången följs. Ett sätt att agera i ditt coachande ledarskap är att ge den du coachar uppgifter och uppdrag för att på så sätt öva in nya vanor. Bara genom att våga prova att göra saker på ett nytt sätt kan öppna dörrarna för ett nytt sätt att se på saker och ting. 

Ledarskapsutbildning tar upp tillit

Som du märker innebär ett coachande ledarskap att du hela tiden är med på resan. Dock inte som utförare utan som bisittare. Din ledarskapsutbildning är här ett gott stöd. Den lär dig att göra rätt, det är annars lätt att ta över för mycket, eftersom du ju så gärna vill att medarbetaren ska lyckas. Det gäller för dig att skapa rätt förutsättningar för medarbetarens lärande process. Att få honom eller henne att inse att allt som behövs finns inom dem själva och att de bär på potentialen att nå framgång. Uppmuntra nyfikenhet genom att själv vara nyfiken på hur medarbetaren tänker och resonerar. Skapa framtidstro genom att visa tillit och tro på medarbetarens egen förmåga till förändring.