Besvärliga kunder kräver artighet

Besvärliga kunder visar prov på anställdas artighet Artighet är en dygd, och en nödvändighet när man arbetar med kundtjänst, inte minst när man ska bemöta besvärliga kunder. Och då handlar det inte om att vara artig på ett ytligt och formellt sätt utan det måste komma inifrån, som om man hade blivit uppfostrad till enFortsätt läsa

En ledare behöver kunskap i företagsekonomi

Ekonomikurs för icke ekonomer genererar kunskap i företagsekonomi Det finns en speciellt slags ledarskapsutbildning som ger ledaren kunskaper i företagsekonomi. Kursen kan heta Ekonomi för icke ekonomer eller Ekonomi för chefer. En ledare måste inneha många olika egenskaper och gärna ha en bred kompetens inom företagsekonomi. Genom att gå en kurs i ekonomi för ickeFortsätt läsa

Kommunikativt ledarskap

Ledarskapsutbildning i kommunikativt ledarskap En modern ledarskapsutbildning i kommunikativt ledarskap är vad du behöver om du ofta känner att du inte når fram till dina medarbetare och kollegor. När uppgifter och samtal misstolkas ökar spänningar och oroskänslor på arbetsplatsen. Du blir irriterad för att de gör fel och de blir rädda för att anstränga sigFortsätt läsa

Chefer har sämre betalt inom välfärden

Chefer inom välfärden har sämre betalt och ofta är det kvinnor Chefer har sämre betalt inom välfärden. Vi uppmärksammar ett debattinlägg om att kvinnliga toppchefer inom välfärden har fler anställda och ansvarar för större budgetar än kvinnliga chefer i näringslivet. Ändå har de dramatiskt sämre betalt. Varför ska kvinnor satsa på kvalificerade utbildningar och sedanFortsätt läsa

Ledarskapskurs i projektledning

Ledarskapskurs i projektledning En ledarskapsutbildning eller ledarskapskurs i projektledning tar sikte på att lära dig som är projektledare om hur du bäst tar hand om ett projekt. Du är den som för projektet framåt, månar om gruppens medlemmar, ser till att projektteamet samarbetar och levererar slutresultatet i tid och inom fastställd budget. Detta är projektledningFortsätt läsa

Retorikkurs för chefer

Ledarskapsutbildning lär dig om retorik Om konsten att tala väl, förtroendeingivande och tydligt lär du dig under en modern ledarskapsutbildning eller retorikkurs för ledare. Detta är en utbildning med fokus inställt på betydelsen av att tänka på VAD du säger. Dessutom lär du dig mer om HUR du säger det. Det är av stor viktFortsätt läsa

Att hantera besvärliga människor

Besvärliga människors beteende bör vi acceptera Alla har vi har alla olika minnesbilder och upplevelser av besvärliga människor, beroende på vad vi har upplevt i livet och våra erfarenheter. Adrenalinet, stressfaktorer, karaktärsdrag, ambitionsnivå, kravnivåer, psykosociala arbetsmiljön med mera påverkar naturligtvis oss, därigenom vårt eget och andras beteende. Att förbereda sig på hur man reagerar iFortsätt läsa

Kundservice i världsklass

MTR utvecklar bra kundservice MTR lovade nyanställningar, bättre kundbemötande och en punktlighet på 99,8 procent. Hongkongbaserade MTR kör Stockholms tunnelbana. Företaget tog hem kontraktet mer på kvalitet än på pris. Torborg återkommer som tunnelbanechef och lovar bättre kundservice och punktlighet och mer personal. Klarar MTR inte av att förbättra punktligheten blir kontraktet en dålig affär. FranskaFortsätt läsa

Bra kundservice vinner

Kundservice är viktigt i alla branscher Nokia har brister i sin kundservice. Därför rasar Nokias försäljning. Återigen lyckades Nokialedningen komma med ännu en rad dystra besked om hur illa det går för bolaget. Med tanke på hur många varningar Nokia kommit med de sista åren kändes det som om botten skulle ha varit nådd förFortsätt läsa