Utvecklande medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal som utvecklar

Nyckeln till ett framgångsrikt och konstruktivt medarbetarsamtal är förberedelser. Som chef behöver man förbereda sig, men det är viktigt att även den anställde får tid att tänka igenom vad man kommer att diskutera. På Hjärtums chefsutbildning får man tips om viktiga frågeställningar och diskussionsämnen.

Ett användbart verktyg är en mall som man delar ut i förväg, där man ställer frågor om saker som den allmänna trivseln med arbetssituationen, målsättning, ansvar, arbetsbelastning, relationer till kollegor. Sådana mallar kan man få tillgång till via en chefsutbildning, och de ökar möjligheten att ett medarbetarsamtal upplevs som utvecklande.

Genom goda förberedelser visar man som chef att man verkligen är intresserad av en bra diskussion, och inte bara genomför ett medarbetarsamtal helt rutinmässigt för att det ingår i ens chefsroll. Och en mer ambitiöst ledarskap kan sprida sig som ringar på vattnet inom hela organisationen.

Under ett medarbetarsamtal är det viktigt att inte styra samtalet för mycket, utan vara lyhörd och ge den anställde stort utrymme. Men uppföljningen av ett medarbetarsamtal kan vara lika viktig som förberedelserna. Kanske har den anställde kommit med konstruktiva förslag som man kan fånga upp och implementera. När man har tagit fram en målsättning, och klarlagt på vilka områden det finns utrymme för förbättringar, bör man ta fram en handlingsplan för genomförandet, och kanske redan nu boka in en tid för ett uppföljningssamtal.

En inspirerande chefsutbildning om medarbetarsamtal kan ge metoder för att förbättra kommunikationen och samarbetet inom organisationen. Det är viktigt i gott ledarskap att ha visioner för vad man vill åstadkomma, och arbeta långsiktigt för att utveckla både individerna och hela verksamheten.

En central målsättning i modernt ledarskap går ut på att ta vara på resurserna hos varje individ. Om man ökar sin egen kompetens genom att gå en lärorik chefsutbildning kan man komma tillbaka till sin arbetsplats med ny energi och inspiration, och hitta nya vägar att handleda och uppmuntra sin personal.