Besvärliga kunder kräver artighet

Besvärliga kunder visar prov på anställdas artighet Artighet är en dygd, och en nödvändighet när man arbetar med kundtjänst, inte minst när man ska bemöta besvärliga kunder. Och då handlar det inte om att vara artig på ett ytligt och formellt sätt utan det måste komma inifrån, som om man hade blivit uppfostrad till enFortsätt läsa

Ledarskapsutbildning för chefen

Ledarskapsutbildning för ledare Ledarskapsutbildning för ledare är något som blir allt viktigare i dagens arbetsliv. Ledaren av idag upplever höga krav och arbetsdagen kan bli både lång och krävande. Det är inte ovanligt att ledaren brottas med frågor som kan vara svåra att besvara utan kunskaper i ledarskap. En fråga som ofta uppstår är vadFortsätt läsa

En ledare behöver kunskap i företagsekonomi

Ekonomikurs för icke ekonomer genererar kunskap i företagsekonomi Det finns en speciellt slags ledarskapsutbildning som ger ledaren kunskaper i företagsekonomi. Kursen kan heta Ekonomi för icke ekonomer eller Ekonomi för chefer. En ledare måste inneha många olika egenskaper och gärna ha en bred kompetens inom företagsekonomi. Genom att gå en kurs i ekonomi för ickeFortsätt läsa

Kommunikativt ledarskap

Ledarskapsutbildning i kommunikativt ledarskap En modern ledarskapsutbildning i kommunikativt ledarskap är vad du behöver om du ofta känner att du inte når fram till dina medarbetare och kollegor. När uppgifter och samtal misstolkas ökar spänningar och oroskänslor på arbetsplatsen. Du blir irriterad för att de gör fel och de blir rädda för att anstränga sigFortsätt läsa

Chefer har sämre betalt inom välfärden

Chefer inom välfärden har sämre betalt och ofta är det kvinnor Chefer har sämre betalt inom välfärden. Vi uppmärksammar ett debattinlägg om att kvinnliga toppchefer inom välfärden har fler anställda och ansvarar för större budgetar än kvinnliga chefer i näringslivet. Ändå har de dramatiskt sämre betalt. Varför ska kvinnor satsa på kvalificerade utbildningar och sedanFortsätt läsa

Ledarskapskurs i projektledning

Ledarskapskurs i projektledning En ledarskapsutbildning eller ledarskapskurs i projektledning tar sikte på att lära dig som är projektledare om hur du bäst tar hand om ett projekt. Du är den som för projektet framåt, månar om gruppens medlemmar, ser till att projektteamet samarbetar och levererar slutresultatet i tid och inom fastställd budget. Detta är projektledningFortsätt läsa

Retorikkurs för chefer

Ledarskapsutbildning lär dig om retorik Om konsten att tala väl, förtroendeingivande och tydligt lär du dig under en modern ledarskapsutbildning eller retorikkurs för ledare. Detta är en utbildning med fokus inställt på betydelsen av att tänka på VAD du säger. Dessutom lär du dig mer om HUR du säger det. Det är av stor viktFortsätt läsa