Ledarskapsutbildning för chefen

Ledarskapsutbildning för ledare Ledarskapsutbildning för ledare är något som blir allt viktigare i dagens arbetsliv. Ledaren av idag upplever höga krav och arbetsdagen kan bli både lång och krävande. Det är inte ovanligt att ledaren brottas med frågor som kan vara svåra att besvara utan kunskaper i ledarskap. En fråga som ofta uppstår är vadFortsätt läsa

Coachande ledarskap

Coaching en del av en ledarskapsutbildning En grundläggande och modern ledarskapsutbildning tar upp ämnet coachning. För många chefer och ledare har det blivit viktigare att tillämpa ett coachande ledarskap där medarbetare kan växa och ta eget ansvar. Genom utbildning lär sig dagens ledare hur de får sin personal att känna sig mer delaktig. Under tvåFortsätt läsa

Utveckla medarbetarsamtalet med en ledarskapsutbildning

Utveckla medarbetarsamtalet under en ledarskapsutbildning På Hjärtum Utbildnings ledarskapsutbildning som heter Chefens samtal får du lära dig o viktiga frågeställningar och diskussionsämnen under medarbetarsamtalet. Nyckeln till ett framgångsrikt och konstruktivt medarbetarsamtal stavas utbildning, kunskaper och förberedelser. Som chef behöver du förbereda dig, men det är viktigt att även den anställde får tid att tänka igenomFortsätt läsa

Coachutbildning som ledarskapsutbildning

En ledarskapsutbildning lär dig om coachning Coachande ledarskap är en typ av lärorik ledarskapsutbildning. Under två utbildningsdagar går vi igenom vad det egentligen innebär att utöva ett coachande ledarskap. För att kunna ge svaren på vad coachning innebär måste vi börja från början. Coaching kommer från USA och användes från början mest inom idrotten. EfterFortsätt läsa

Ledarskapsutbildning för ledare

Ledarskapsutbildning för ledare viktigt För ledare är det viktigt att gå en ledarskapsutbildning för ledare med jämna mellanrum. Det finns många olika utbildningar att välja bland. Ett exempel är utbildningen Att leda utan att vara chef. Den är mer aktuell än någonsin tidigare. Nu går det snabbt. 40-talistgenerationen är på väg ut och en nyFortsätt läsa

Ledarskapsutveckling genom ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning ger ledarskapsutveckling När du går en ledarskapsutbildning håller du din ledarskapsutveckling vid liv. Alla vet vi att morgondagens företag behöver kompetenta medarbetare, som har kunskap om ledarskap för den framtida arbetsmarknaden. Det är en viktig förutsättning för Sveriges ekonomiska tillväxt och konkurrenskraft. Därför ska vi värna om det som är Sveriges kännemärke, nämligen ledareFortsätt läsa